25 Haziran Dünya Denizciler Günü: “Denizciler İçin Adil Bir Gelecek”

Bugün Dünya Denizciler Günü. 25 Haziran 2010 yılından beri Dünya Denizciler Günü olarak kutlanıyor. Geçen sene pandemide yaşanan sorunlardan dolayı Denizciler Günü teması denizciliğin kilit sektör olarak tanımlanmasıydı. Bu senenin teması ise “Denizciler için adil bir gelecek”

25 Haziran’ın denizcilere atfedilmesinin amacı dünya ticaretinde kilit öneme sahip deniz çalışanlarının emeğinin önemini unutturmamak ve sorunlarına çözüm üretmekti. Bu önemsiz olmamakla birlikte sadece bir günün denizcilere atfedilmesiyle deniz çalışanlarının sorunlarına çözüm üretilmesi mümkün değildir. Nitekim aradan geçen onca yıla rağmen denizcilerin sorunlarının olduğu yerde durduğunu söylemek yanlış olmaz. Hatta pandemi kısıtlamaları ile birlikte zaten ağır olan koşullara yeni zorluklar eklendi. Yüzbinlerce gemiadamı kontratları sona ermesine karşılık gemiden inemedi. Ailelerini aylarca hatta kimi örneklerde bir yıldan fazla göremediler. Buna karşın yüzbinlerce gemici ise gemiye çıkamadı, işsiz kaldı. Gemiadamları ITF ve diğer denizcilik örgütlerinin baskılarına rağmen çok geç kilit sektör çalışanı olarak kabul edildi.

Ever Green gemisi Süveyş kanalında kaza yaptı; Ula gemisinin personeli hak edişlerini alamadığı gibi aylarca gemide mahsur kaldı;  aylarca MV Aman’da mahsur kalan zabit kıyıya yüzerek ihtiyaçlarını karşılayabildi… Bunlar geçtiğimiz yılın öne çıkan hadiseleriydi.

İşte bu koşullarda deniz çalışanlarını nasıl bir gelecek beklediği sorusunun önemi artıyor. Çok açık ki güvenceli ve adil bir gelecek için deniz çalışanlarının sendikalarında örgütlenmeleri ve sahip çıkmaları çok büyük önem taşıyor. Yukarıda örneklerini saydığımız vakalarda gemiadamlarının sorunları ITF sendikalarının ve enspektörlerinin çabaları sonucunda çözülebilmiştir.

Çabamız böylesi sorunların yaşanmayacağı bir denizcilik sektörü oluşturmak içindir. Bu bakımdan bu sene 25 Haziran’ın adil bir geleceğe odaklanması anlamlıdır.   DAD-DER olarak, tüm denizcilerin Denizciler Gününü kutluyor; gemiadamlarının sorun yaşamadığı, mesleklerini keyifle yerine getirdikleri bir denizcilik için gerekli çabayı göstermeye devam edeceğimizi bilmenizi istiyoruz.