+90 506 043 07 68

Gemiadamlarına yardım

Gemi adamlarına nasıl yardımcı oluyoruz?

Gemi adamlarına nasıl yardımcı oluyoruz?

Ücretlerin Ödenmemesi

Krizin piyasayı etkilediği koşullarda gemiadamının en temel problemi maaşını zamanında alamaması oluyor. Bazen aylarca ücretini alamadan çalışmak zorunda kalan gemiadamı bazen de, gemiden ayrıldıktan sonra bile maaşını alamıyor. Bu konuda yardım için bize ulaşabilirsiniz.

Yasal Destek

Gemiadamının haklarının ne olduğu, farklı koşullarda farklı düzeyde hakkın söz konusu olduğu ve kimi zaman örtüşen, kimi zaman çelişkiler barındıran karmaşık bir meseledir. Bu bakımdan, hukuku ilgilendiren bir sorun yaşadığınızda profesyonel destek almanız önemlidir. Derneğimiz; birlikte çalıştığı avukatları aracılığıyla deniz çalışanlarını ilgilendiren hemen her konuda davalar açmak, hukuki yardımda bulunmak, işbirliği yapılmasında yarar görülen ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak gibi bir işleve sahiptir.

İş Kazaları

Gemilerde çalışma ortamının ağırlığı, zorluğu tüm dünyada biliniyor. Denizcilik, can kaybı ile sonuçlanan iş kazalarının çalışan insan sayısına oranı gibi elle tutulur kriterlerle karşılaştırıldığında madencilikten sonra dünyanın en ağır ikinci mesleğidir. Bunun yanı sıra, biz denizcilerin yaşayarak öğrendiği bir dizi elle tutulamayan mesleki yan etki de cabası.

Örgütlenme

DAD-DER, deniz çalışanlarının ekonomik, sosyal, kültürel hak ve çıkarlarının korunarak geliştirilmesi amacıyla faaliyet gösteren demokratik ve bağımsız bir kuruluştur. ITF üyesidir. Türk gemi sahipleri ile ITF adına görüşmeler yapma, toplu sözleşme imzalama ve imzalanmış sözleşmelerin uygulamalarını denetleme yetkisine sahiptir.