YETER!

Ne yazık ki; yine bir meslektaşımızın ölüm haberini aldık. Kılavuz Kaptan Oğuz Kök 4 Şubatta İstanbul Boğazı girişinde M/V NEW SIHAM gemisine binmek üzereyken pilot botundan “henüz bilinmeyen bir sebeple” denize düşmüş ve ardından denizden çıkartılarak hastaneye kaldırılmış fakat ne yazık ki hipotermiden dolayı hayatını kaybetmiştir. Tüm sevdiklerine başsağlığı dileriz.

Gemiadamlarının çarmıhtan düşme sonucu ölmesi maalesef ki giderek normalleşiyor. Benzer sebeplerle onlarca gemiadamının ölmesine rağmen, bu vakalarla ilgili detaylı bir çalışma yapılmaması, ölümleri durdurmak için bir çaba içine girilmemesi ölümlerin giderek artmasının başlıca sebeplerinden biridir. Günümüz teknolojisi bu ölümleri engelleyecek düzeydedir artık. Fakat küresel ticaret hacmi ve gemilerin bundaki payı artarken, gemiadamlarının hayatına gösterilen değer aynı oranda azalmaktadır. Biz artık bu ölümleri duymak, her yıl onlarca meslektaşımızı soğuk sulara gömmek istemiyoruz. Milyarlarca dolarlık kârların kazanıldığı bir sektörde gemiadamlarının can güvenliğini sağlayacak önlemlerin alınmasını istiyoruz. Bir meslektaşımızın daha ölümüne tahammülümüz kalmadı artık, YETER!