Taşımacılık İşçilerinin Talepleri Destek Görüyor

Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF) tarafından yaptırılan 2022 ITF Küresel Anketi’nin sonuçları yayınlandı.  Ankete göre, dünya genelinde halkın ezici bir çoğunluğu sendikaların taşımacılığa dair taleplerini destekliyor.  Halkın önemli bir kesimi ise hükümetlerin taşımacılık alanındaki sorunları çözmek için başvurduğu politikaları genel olarak başarısız buluyor.

Bu yılın eylül ayında 15 ülkede 16.464 kişiyle gerçekleştirilen anket, ayrıca halkın taşımacılık işçilerinin grev hakkını koruyan yasaları desteklediğini ve hükümetlerin işçilerin çalışma haklarını koruması gerektiğini yansıtıyor. Ankete katılanların  %81 taşımacılığın ve bu sektörde çalışan işçilerin hem dünya ticaretinde hem de insanların hayatında önemli bir rolünün olduğunu düşünüyor. Ayrıca büyük çoğunluk taşımacılık işçilerinin sağlık ve güvenlik koşullarının da iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyor. Taşımacılık sektörünün çevre sorununu büyüten etkisi karşısında, sürdürülebilir ulaşım altyapısına yatırımın arttırılmasını ve karbon salımını azaltmak için çevreci politikaların uygulanmasını istiyor. %66, ulaştırma işçilerinin karar alma süreçlerine daha fazla katılımının olması halinde sektörün daha iyi duruma geleceğini düşünüyor. Genele dair ortaya çıkan önemli bir veri ise şu: Katılanların üçte ikisine göre ülkelerindeki ekonomik sistem zenginleri destekliyor.

ITF Genel Sekreteri Stephen Cotton küresel taşımacılığın temel sorunlarının çözülebilmesi için taleplerine dönük acil eylem çağrısında bulundu. Cotton, “2022 Küresel Anketimiz, halkın büyük çoğunluğunun bu taleplerin daha iyi taşımacılık sistemleri ve politikaları için anlamlı olduğuna inandığını gösteriyor. Bir yandan da hükümetlerini suçluyorlar. %83’ü hükümetlerin ulaşıma erişimi arttırmasını isterken, neredeyse yarısı kendi ülkesinde ulaşımın kötü yönetildiğini düşünüyor.” Halkın istediği ve desteklediği tüm taleplerin aynı zamanda ITF’in de talepleri olduğunu belirten Cotton, “Artık harekete geçme zamanı” dedi.

Grev hakkının kullanılmasını zorlaştıran yasaların yürürlüğe alındığı ve grev kırıcı uygulamalara başvurulduğu İngiltere’de demiryolu işçilerinin mücadelesi ise devam ediyor. Cotton, böyle bir süreçte yayınlanan ankete ilişkin, “İngiltere, Fransa, Avustralya ve başka yerlerde grevler gerçekleşirken, halkın ulaşım işçilerinin arkasında olduğunu görmek cesaret verici” dedi.