Gemiadamlarının İş Güvenliği İçin Hollanda Mahkemesinden Örnek Karar

Sendikalar, Temmuz ayında gemi adamlarının iş güvenliğine yönelik yürütülen kampanyada önemli bir kazanım elde ettiler. Hollanda’da bir mahkeme, gemi işletmecilerinin, donatanlarının ve kiracıların liman işçilerinin bulunduğu yerlerde gemiadamlarına tehlikeli yük bağlama işlerini yaptırmasını önleyecek bir karar verdi.

ITF, Hollanda liman işçileri sendikası FNV Havens ve deniz çalışanları sendikası Nautilus,  daha önce Marlow Cyprus, Marlow Hollanda ve Expert Shipping firmaları ile “Gemi Adamının Uhdesinde Olmayan İşler” konusunda bir anlaşmaya varmıştı.  Fakat anlaşmanın tarafı olan bu firmalar anlaşmaya riayet etmedikleri için sendikalar 2020’de Hollanda’da bir dava açmışlardı.

Bu davaya bakan Rotterdam Bölge Mahkemesi’nden çıkan karar, şirketlerin çalıştırdıkları gemiadamlarına yük bağlama gibi işleri ek bir sorumluluk olarak yüklemesinin önüne geçiyor. Bu karar hem gemiadamları için daha fazla iş güvenliği anlamına gelirken bir yandan da liman işçileri için iş güvencesi sağlıyor.

Mahkeme, müzakere yoluyla varılan anlaşmaların doğru bir şekilde uygulanmasının önemini ve bu tür anlaşmaların bağlayıcı niteliğini vurguladı.  ITF Başkanı ve Liman İşçileri Bölüm Başkanı Paddy Crumlin kararın ardından şu açıklamalarda bulundu: “Bu önemli davayı kazandığımız işverenler olmak üzere tüm işverenlere sosyal taraf olmanın gerçekte ne anlama geldiği hatırlatılmış olundu. Sosyal taraf; yapacağını söylediğin şeyi yapmak demektir, sözünü tutmak demektir.” Crumlin, davanın ileriye doğru atılmış bir adım olduğunu ancak tüm işverenlerin bu maddeye uygun davranmasını sağlayana kadar mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

Aynı zamanda Hollanda liman işçileri sendikası FNV Havens’in yöneticisi olan ITF Liman İşçileri Bölümü başkan yardımcısı Niek Stam, kararın hem gemiadamlarının iş güvenliği hem de liman işçilerinin iş güvenceleri için bir zafer olduğunu belirtti. Stam yaptığı açıklamalarda bağlama işlemlerinin, tedarik zincirinin de yarattığı baskıyla birlikte gemi mürettebatı için tehlikeyi daha da büyüttüğünü, hareketli vinçlerin kullanımı gibi eğitim gerektiren işlerin gemiadamı için son derece riskli olduğunu ifade etti.  “Savaşmayanlar asla kazanamaz. Davanın tek mantıklı sonucu budur. Aksi takdirde, bir imzanın hiçbir değeri olmazdı.” diyerek sözleşmelerde açıkça belirtilen maddelerin uygulanması için gerekli mücadele ve çabanın verileceğinin de altını çizdi.

Haberin kaynağına buradan ulaşabilirsiniz.