ITUC Küresel Haklar İndeksi

ITUC (Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu) her yıl hazırladığı küresel haklar raporunu yayınladı. Rapor pandemi koşullarında dünyanın farklı ülkelerinde işçi haklarının, emekçilerin yaşam ve çalışma koşullarının nasıl değiştiğini çarpıcı verilerle ortaya koyuyor.  Düzeyleri ve yoğunlukları farklı olsa da pandemi tüm dünyada işçileri daha fazla sömürmenin ve baskı yapmanın aracı olarak kullanılmış. Rapor hükümetlerin ve patronların pandemide işçileri işten attığına, işçilerin toplu iş sözleşmesi ve grev haklarını, örgütlenme ve gösteri yapma haklarını ellerinden aldıklarına işaret ediyor.

Ülkelerin %89’u toplu sözleşme hakkını ihlal ederken,  %87’si ise grev hakkını ihlal etmiş. %84’ünde ise işçiler sendika kurma ve sendikaya üye olma hakkında mahrum edilmiş.  2021’de işçi hakları bakımından en kötü ülkeler olarak şunlar sıralanıyor: Bangladeş, Belarus, Brezilya, Kolombiya, Mısır, Honduras, Myanmar, Filipinler, Türkiye ve Zimbabwe.

Ne yazık ki Türkiye de emek karşıtı yasa ve uygulamaların olduğu bu ülkeler arasında. Türkiye’de 1 Mayıs’a izin verilmemesi, metal işçilerinin Ankara yürüyüşüne yapılan saldırı, bu eylemlerde işçilerin ve sendikacıların gözaltına alınması işçi hakları ihlallerinin ve baskının öne çıkan örnekleri olarak sıralanmış.  Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.