Ücretlerin Ödenmemesi

Krizin piyasayı etkilediği koşullarda gemiadamının en temel problemi maaşını zamanında alamaması oluyor. Bazen aylarca ücretini alamadan çalışmak zorunda kalan gemiadamı bazen de, gemiden ayrıldıktan sonra bile maaşını alamıyor. Bu konuda yardım için bize ulaşabilirsiniz.

Başta MLC olmak üzere uluslararası yasalar ve toplu iş sözleşmeleri ile gemiadamlarının ücretlerinin düzenli bir biçimde almaları sağlanmaya çalışılmaktadır.  Türk bayraklı gemilerde maaşlar 20 günden fazla geciktirilemez. Yabancı bayraklı gemilerde ise bu süre 30 gündür. Aksi takdirde gemiadamının iş akdini haklı feshi söz konusu olur. Her ne kadar yasalarda gemiadamlarının ücret hakkı korunuyor olsa da, pratik kâğıt üstündeki kadar güzel değil gemiadamları için. Maalesef son yıllarda bir ay geriden gelen maaşlar sektörün normali haline gelmiş durumda.

Krizden çıkamayan sektörü 2016 yılında çok daha büyük tehlikeler beklemektedir. Bu yıl terk edilmiş gemi ve ücretlerin ödenmemesi vakaları ile muhtemelen çok daha fazla karşılaşacağız. Gemiadamlarının yasal haklarını bilmeleri önem kazanmakla birlikte, sorunlar karşısında bireysel çabalar yeterli olmamaktadır.  DAD-DER yıllardır ücretlerinin alamayan gemiadamlarına yol göstermektedir. Ücretlerin alınması için yasal destek, yurda iade gibi konularda DAD-DER kurulduğu günden bugüne kadar çok sayıda gemiadamının sorunlarına çözüm üretmiştir.

Zamanında ve yerinde atılacak doğru adımlar hayati önemdedir. Farklı koşullar, farklı çözüm yollarını gerektirir.   Ücret sorunu yaşadığınızda, henüz gemideyken bizimle irtibata geçmeniz önemlidir.