ITF Enspektörleri Hakkında

ITF, dünya çapına yayılmış sayısı 140’u bulan bir Enspektör ağına sahiptir.

ITF Enspektörleri sendikal örgütlerin temsilcileri olarak Elverişli Bayrak (F.O.C.) Kampanyası çerçevesinde yarı veya tam zamanlı faaliyet göstermektedir. Enspektörlerin birçoğu, gerek liman işçisi ya da gemiadamı olsun, denizcilik sektörü içerisinden gelmektedir.

Elverişli Bayrak (F.O.C.) Kampanyası çerçevesinde görevleri, hizmet verdikleri limanlara gelen gemileri denetlemek ve gemiadamlarının makul ücret ve yaşam koşulları altında çalışmasını sağlamaktır. Düzenli denetlemeler ve gemi ziyaretlerinde bulunur; ihtiyaç duyulduğunda gemiadamlarının haklarını savunmak üzere yasal haklar çerçevesinde eylem desteği sunarlar.

Elverişli bayrak gemilerinde çalışan gemiadamları, eğer ücretlerine veya çalışma koşullarına ilişkin sorunları ya da gördükleri muamele dolayısıyla başka türden şikâyetleri varsa, ya doğrudan doğruya ITF ile ya da dünya çapında çeşitli limanlarında görev yapmakta olan müfettişlerden biriyle temasa geçebilir.

Tüm ITF Enspektörleri kendi dilleri yanında İngilizce’ye hakimdir. Kimi Enspektörler birkaç lisan konuşmaktadır.

Bir ITF Enspektörü Neleri Başarabilir, Neleri Başaramaz?

 Bir ITF Enspektörü şunları başarabilir:

 • İstihdam ve yaşam koşullarına ilişkin bir gemiyi denetleyebilir.
 • Gemiadamlarıyla karada buluşabilir.
 • Gemiadamlarına tavsiye ve destek sunabilir.
 • Emniyet ile alakalı durumlarda Port State Control ile ilişki kurabilir.
 • Grev yapan gemiadamlarına tavsiye ve destek sunabilir
 • Bir ülke/limanda yaşanan belli bir sorunun çözümü için hukuki olanaklar ve olasılıklar üzerine tavsiyelerde bulunabilir.
 • Sözleşme ile ilgili uyuşmazlıklarda mürettebat adına temsilci olarak faaliyet gösterebilir.
 • Mürettebat hukuk yoluna başvurmak istediğinde avukat tavsiye edebilir.
 • Gemiadamının kendi ülkesindeki ITF üyesi sendikal örgütle irtibat kurmasını sağlayabilir.
 • Gemide yaşanan sorunları gemi sahibiyle tartışarak çözüm arayabilir.
 • Gemide yaşanan sorunları çözmesi için gemi sahibine ihtarda bulunabilir.
 • Yasal biçimde, ITF sözleşmeli bir gemiye denetleme amacıyla çıkabilir.
 • Diğer ülkelerdeki ITF Müfettişleriyle, sendikalarla ve ilişikteki kişilerle irtibat kurabilir.
 • Ödenmemiş maaşları hesaplayabilir ve gecikmiş maaş iddiaları ile ilgilenebilir.
 • İngilizce konuşabilir.
 • Gemiadamını (mümkünse) kendi anadilinde konuşan birisiyle irtibat haline sokabilir.
 • Gerektiği yerde meseleleri gizlilikle ele alabilir.
 • ITF yayınlarını temin edebilir ve dağıtabilir.
 • Kendisiyle telefon, cep telefonu, e-mail veya posta yoluyla irtibata geçilebilir.
 • ITF onaylı Toplu İş Sözleşmelerinin imzalanmasına olanak sağlayabilir.
 • Gemiadamlarının sorunlarını ve uyuşmazlıklarını çözmek için konsolosluk, bayrak devleti, liman devleti yetkilileri veya sosyal yardım kuruluşları ile irtibata geçebilir.
 • Hastaneye yatırılan gemiadamlarına manevi destek verebilir.

 

Bir ITF Enspektörü şunları başaramaz:

 Mucizeler yaratamaz.

 • Ulusal yasaların elverdiğinin üzerinde şeyler yapamaz.
 • Her zaman, her yerden, her şekilde gemiye ulaşamaz.
 • Mürettebatın iş birliği olmaksızın sorunları çözemez.
 • Gemiadamına, işini kaybetmeyeceği türünden bir garanti veremez.
 • Gemiadamına iş sağlayamaz.
 • ITF ilkelerini değiştiremez.
 • ITF’in veya ITF üyesi yerel sendikal örgütün ilkelerinin dışında hareket edemez.
 • Çalıştığı ITF üyesi yerel sendikal örgütün çıkarları aksine davranamaz.
 • Hukuka aykırı davranamaz.