Dünya İşçi Sağlığı ve Güvenliği Günü

2003 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla 28 Nisan Dünya İşçi Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Günü olarak kabul edildi. Ne yazık ki dünyada her sene 2 milyondan fazla insan iş kazaları veya meslek hastalıkları yüzünden yaşamını kaybediyor. Türkiye’de ise günde en az 3 işçi işyerlerinde gerçekleşen kazalar yüzünden ölüyor.

Sendikalar dünya çapında varlığını koruyan bu hayati sorun karşısında mücadele etmeye, işverenleri ve hükümetleri bu doğrultuda adımlar atmaya zorlamaya devam ediyor. Salgın koşullarında iş güvenliği ve işçi sağlığı çok daha büyük önem kazandı üstelik. Salgın karşısında en korunmasız pozisyonda olan işçiler için çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Ancak ne yazık ki genelde alınan tedbirlerin bunu sağlamaktan uzak olduğunu ve hatta bunun bir öncelik olarak görülmediğini söyleyebiliriz.

Bundan dolayı ITF’in de dahil olduğu küresel sendika federasyonu ITUC iş güvenliği ve işçi sağlığını temel çalışma hakkı olarak kabul edilmesi için bir kampanya yürütüyor. Tüm ülkelerin ILO’nun belirlediği yasaları kabul etmesi ve uygulaması gerekiyor. Elbette bunun için işçilere ve sendikalarına büyük görev düşüyor.