ITF Kontratların Aşırı Uzatılmasına İzin Vermiyor

Personel değişimi sorunu gemiadamlarının başat sorunu olarak durmaya devam ediyor. ITF, bu sorununun çözülmesi için çalışmalarına sürdürüyor. Ancak uluslararası kuruluşlardan veya hükümetlerden bu konuda yeterli adımların atıldığını söyleyemeyiz. ITF, bu yüzden,   sorunların çözümü için limanlarda doğrudan müdahalelerde bulunuyor.  Geçtiğimiz günlerde Avustralya’ya araç taşıyan MV Metis Leader adlı gemi bu kapsamda ITF denetimine uğradı.

Panama bayraklı gemideki personelin bazıları MLC ve Panama bayrağının izin verdiği 11 aydan uzun süredir, bazısı ise Avustralya’nın 14 ay sınırını aşkın bir süredir gemide çalışmaktaydı.

ITF Avustralya’nın verdiği bilgilere göre;

  • 5 gemiadamı nerdeyse 12 aydır
  • 2 gemi adamı 14 aydır
  • Kaptan da dahil olmak üzere 3 gemiadamı ise 15 aydır

gemide tutulmaktaydı.

Bu çalışma süreleri kabul edilebilir değildir. Gemiadamlarının bu şekilde çalışmaya zorlanması kölelik koşullarından başka bir şey değildir. Gemiadamlarının bu koşullarda çalışmayı kabul etmeme hakları vardır.  “Gemiadamlarının bu kadar uzun süre gemide tutulması haklarının ihlal edilmesidir; insani ve doğal afete davetiye çıkarmak demektir” diyen ITF Avustralya koordinatörü Purcell şu açıklamayı yaptı:

“Acenteler ve diğer ilgili şirketler gemiadamlarına yardım etmek üzere gemiye çıkmamızı engellemeye çalıştılar. Şirket gemiye çıkmamızı ve gemiadamlarının rızaları dışında çalıştırılmasına son vermemizi durdurmak istedi. Covid-19’u bahane ederek denetimi engellemeye çalıştı. Oysa 5 milyonluk Victoria’da o gün sadece 2 vaka vardı. Çok açık ki  gemiadamlarının durumunu öğrenmemizi istemediler.”

ITF sözleşmeleri sayesinde Purcell gemiye çıkabildi. Kontrat süreleri yasal ve insani süreleri aşan personel evlerine gönderilmeden ve yerlerine yeni personel gelmeden gemi limandan ayrılamayacak. Bu durum personel değişiminin önündeki engellerin kaldırılması ve şirketlerin pandemiyi bir bahane olarak kullanmasını engellemekte örnek olabilir.