DHL Express’e Karşı Küresel Eylem Günü

TÜMTİS çalışma Bakanlığından yetki almış olmasına rağmen DHL Express sendikayı tanımıyor. Üstelik DHL çalışanların sendikal haklarına saygı göstereceğine dair ITF ile bir anlaşması olmasına rağmen bu tutumunda ısrarcı.

Ayrıca 5 Haziran Salı günü, Türkiye’deki iş mahkemesi TÜMTİS’in DHL Express’te yetkili sendika olduğunu onayladı ve DHL’ninçoğunluk tespitine karşı itirazını reddetti. ETF Başkanı Frank Moreels, “DHL Express Türkiye’nin bu tür oyunlara başvurmaya bir son vermesi gerekiyor. Türkiye’de mahkemeler sendikalara karşı dostane bir yaklaşım içinde değiller, ancak şimdi ikinci kez TÜMTİS’in lehine hüküm vermiş oldular. DHL küresel düzeyde sendikaları tanıyacağını taahhüt etti. Bu nedenle süreci ertelemek için ortada herhangi bir neden bulunmamaktadır. Dünya DHL’in verdiği sözleri tutmadığını ve yasayı görmezden geldiğini görüyor. Şimdi küresel eylem günümüzde işçilerle dayanışma içine gireceğiz ve DHL yönetimine güçlü bir mesaj göndereceğiz. Hemen şimdi, sendikayla görüşme masasına oturun!”

ITF ve ETF geçen seneden beri sendikal hakları için mücadele eden DHL Express işçilerine destek amacıyla 8 Haziran’ı küresel eylem günü ilan etmişti.  Bu kapsamda DHL Express’in İstanbul Bağcılar’daki merkezi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasına TÜMTİS genel Merkez, İstanbul 1 No’lu Şube ve Gebze Şubesi yöneticileri ile işyeri temsilcileri ve direnişteki DHL Express işçileri katıldılar. Tekgıda-İş, Selüloz-İş, Tezkoop-İş ve Toleyis sendikalarının yanı sıra demokratik kitle örgütleri ve siyasi parti temsilcileri de DHL işçilerine destek amacıyla eyleme katıldılar.

TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk yaptığı konuşmada mücadele sürecini anlattıktan sonra şunları söyledi: “DHL Express ciddi biçimde yanıldı. Yanılmakla kalmadı, işçi ve sendika karşıtı bu tutumu ile dünya kamuoyunun gündemine girdi. Bu mücadele Türkiye’deki DHL Express işçilerinin ve sendikamızın mücadelesi olmaktan çıktı. Mücadelemiz sınırların ötesine taştı. Bugün DHL Express’in bu adaletsiz tutumuna karşı uluslararası sendikalar eyleme geçmiştir. Bugün, dünyanın dört bir yanında emekçiler Türkiye’deki kardeşleri için tek ses olmuştur. DHL Express işvereni bu sese kulak vermelidir. Ve bilmelidir ki bu hak tanımaz tutumu devam ettiği sürece, bu mücadele sendikamızın ve taşımacılık iş kolundaki kardeş sendikalarımızın ve milyonlarca işçinin mücadelesi olarak devam edecektir.”

DHL Express Küresel Eylem Günü çağrısıyla dünyanın diğer bölgelerinde de benzer eylemler yapıldı. DHL işçilerinin mücadelesi ile ilgili olarak http://www.dhlblog.org/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.