TÜMTİS ile UPS arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

21 Aralıkta ITF’e bağlı TÜMTİS sendikası ile çokuluslu lojistik şirketi UPS arasında ilk toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşme 3200’ün üzerindeki işçiyi kapsıyor ve geçmişe yönelik olarak UPS ile görüşmelerin başladığı Ağustos 2011 tarihinden itibaren uygulanacak. UPS işçilerinin 272 günlük direnişlerinin ardından Ağustos ayında UPS TÜMTİS ile masaya oturmayı kabul etmişti.

İmzalanan sözleşmeye göre taşerona bağlı olarak çalışan 187 sendika üyesi kadroya alınacak. Ücretlere 140 TL seyyanen ve %30-50 arasında zam yapıldı. Anlaşma işçilerin %99’unun onayıyla imzalandı. Sosyal haklar ve elde edilen kazanımların bazıları şunlar:

  • Öğrenimlerine devam eden her bir çocuk için her sözleşme yılında bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim yardımı yapılacaktır.
  • Yeni evlenen işçilere 1.000 TL. net evlenme yardımı yapılacaktır.
  • Sözleşmenin birinci yılında 300 TL. net yakacak yardımı ödenecektir.
  • İşçinin kendisinin vefatı halinde 1.500 TL; eş, çocuk, anne, baba ve kardeşinin ölümü halinde 500 TL; işçinin iş kazası sonucu ölmesi halinde 3.000 TL. net yardım yapılacaktır.
  • Kurye ve hat şoförlerine verilen giyecek yardımına ek olarak yazlık ve kışlık birer çift ayakkabı verilecektir.
  • Şehir içi görevlere kalan hat sürücülerine sefer başına verilen 10 TL. 15 TL’ye çıkarılmıştır.  .

Bu anlaşma zorlu bir mücadelenin sonunda imzalandı ve Türkiye işçi sınıfı açısından önemli bir kazanım anlamına geliyor. UPS’de işçilerin sendikal örgütlülüğün sağlamasında ve sözleşmenin imzalanmasında kilit rolü uluslararası destek oynadı. ITF yürüttüğü uluslararası kampanya UPS’nin işçilerin talebini kabul etmek zorunda bıraktı.