Stajyer Politikaları Geliştirme Çalıştayı

Denizcilik öğrencilerinin en önde gelen sorunu olan staj konusunda çözüm politikaları geliştirmek üzere GEMİMO ve Deniz Çalışanları Dayanışma Derneği (DAD-DER) bir dizi çalıştaylar yapmayı kararlaştırmıştı.  “Tanımlar, Görevler, Yetkiler ve Sorumluluklar” konulu ilk çalıştay 22 Ocakta Gemimo’da gerçekleştirildi. Çalıştaya Gemimo ve DAD-DER’in yöneticilerinin yanı sıra denizcilik öğrencileri, fakülte temsilcileri ile sektörden çeşitli firmaların yöneticileri katıldı.

Çalıştay, Gemimo yönetim kurulu başkanı Feramuz Aşkın’ın açılış konuşması ile başladı. Dokuz Eylül Üniversitesinden Prof. Dr. Selçuk Nas, staj konusuna dair kapsamlı bir sunum yaparak mevzuat ve uygulamadaki sorunlara işaret etti ve yapılması gerekenlere değindi.   Deniz Çalışanları Dayanışma Derneği Başkanı Ural Çağırıcı ise staj kapsamındaki genel sorunların yanı sıra ITF sözleşmeli gemilerde stajyer öğrencilerle ilgili uygulamalardan örnekler verdi.

Staj gibi çok yönlü bir sorunun çözümü için, konunun tarafları olan okul, denizcilik örgütleri ve şirketlerin bir araya gelmesi başlangıç açısından önemli bir adım. Tarafları çözüm politikaları oluşturmak üzere bir araya getiren Stajyer Politikaları Geliştirme Çalıştayları yeni başlıklarla devam edecek.