Denizciler “Kilit İşçi” Kapsamına Alındı

Uluslararası uçuşların sınırlılığı, limanlardaki kısıtlamalar ve kimi şirketlerin salgın tedbirlerini kendi işlerine geldiği gibi kullanması veya gemiden ayrılış maliyetlerini gerekçe göstermesi yüzünden gemiadamları kontratlarını bitirmelerine rağmen evlerine dönemiyorlar. Kimi durumlarda yasaların izin verdiği maksimum süreyi çok aşan sürelerde gemide kalanlar var. Örneğin Avustralya limanlarında 14 ayı geçtiği halde gemiadamları yurtlarına iade edilmediği için ceza yiyen gemiler var.

Gemiadamları en temel ihtiyaç maddelerinin ve sağlık malzemelerinin ulaştırılmasında kilit pozisyondalar. Halen nakliyenin ağırlıklı bir çoğunluğu deniz yoluyla yapılıyor. Böylesi kilit bir sektörde çalışan denizcilerin çalışma koşullarında iyileştirme olması gerekiyorken, personel değişimi krizi ile karşı karşıya kalındı. Personel değişimlerinin yapılabilmesi amacıyla denizcilerin de tıpkı sağlıkçılar gibi “kilit işçiler” olarak tanımlanması için başta ITF olmak üzere denizcilik örgütleri yoğun bir faaliyet içindeydiler.    Sonunda 15 Aralık tarihinde IMO denizcilerin kilit işçiler olarak kabul edildiği ülkeleri açıkladı. Buna göre üye ülkelerin ulusal mevzuatlarını gemiadamlarının gemiye katılışlarında ve gemiden ayrılmalarında kolaylık sağlayacak şekilde düzenlemeleri gerektiği hatırlatıldı. Henüz denizcileri kilit işçiler olarak kabul etmeyen ülkelerin de bir an önce bunu kabul etmeleri gerektiği bildirildi. Ne yazık ki Türkiye henüz bunu kabul etmiş ülkeler arasında yer almıyor.  Denizcileri kilit işçiler olarak kabul eden ülkeler şunlar:

Azerbaijan Bahamas Bangladesh Barbados Belgium Brazil
Canada Chile Cyprus Denmark France Gabon
Georgia Germany Ghana Greece Indonesia Iran
Jamaica Japan Kenya Kiribati Liberia Marshall
Moldova Montenegro Myanmar Netherlands New Zealand Nigeria
Norway Panama Philippines Korea Romania Saudi Arabia
Singapore South Africa Spain Sweden Thailand Un. Arab Emirates
United Kingdom United States Yemen Hong Kong