Koronavirüs Salgınında Personel Değişimi İçin Tavsiye Edilen Yönetmelik Çerçevesi

İşverenleri temsil eden Ortak Müzakere Grubu (JNG) ile deniz çalışanları sendikalarını ve üyelerini temsil eden Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF), Uluslararası Denizcilik Örgütünün(IMO) 5 Mayıs 2020’de tüm IMO üyesi ülkelere, Birleşmiş Milletlere ve uzman kurumlara, IMO ile istişare içindeki sivil toplum örgütlerine ve hükümetler arası kuruluşlara sirküle ettiği 4204 No’lu Ek 14 genelgesini memnuniyetle karşılıyorlar.

Bu genelge, küresel denizcilik endüstrisinin Covid-19 nedeniyle karşılaştığı önemli zorlukları dikkate almakla birlikte, personel değişimlerinin en kısa sürede ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için bir protokol çerçevesi sağlıyor. Ayrıca, genelgede deniz çalışanlarının hayati ama genellikle bilinmeyen ve gözden kaçan kötü durumları ile dünya ekonomisinde ve toplumumuzdaki önemli rolleri de vurgulanmaktadır. Şöyle ki;

“Deniz taşımacılığı küresel tedarik zincirlerinin devamlılığı için hayati önem taşır. Fakat mevcut durum, deniz ticaretinin güvenli şekilde yürütülmesi ve gemi mürettebatının sağlığı ve güvenliği için sürdürülebilir değildir. Her ay yaklaşık 150 bin deniz çalışanının, uluslararası denizcilik kurallarına uygun bir şekilde gemi emniyetinin sağlanması, yorgunluğun önlenmesi, mürettebatın sağlığı ve refahı için faaliyet gösterdikleri gemilere gidip gelmesi, yani personel değişimi yapılması gerekiyor.”

Daha önce, sorumlu sosyal ortaklar olarak, JNG (Uluslararası Denizcilik İşverenleri Konseyi, Japonya Uluslararası Denizciler Yönetim Derneği, Kore Armatörler Birliği ve Evergreen’den oluşmaktadır) ve ITF (215 deniz çalışanı sendikasını ve onların 1 milyon üyesini temsil etmektedir) denizcileri Covid-19’dan korumak amacıyla, uçuş elverişliliği ve seyahat kısıtlamaları açısından küresel pandeminin ortaya çıkardığı zorlukları da hesaba katarak, gemi adamlarının kontratlarını uzatmak üzere iki kez anlaşmaya vardılar. Sonuç olarak, şu anda önemli sayıda denizci iş akdi sona ermiş olmasına rağmen gemide çalışmaya devam ederken, geri kalanlar ise geçimlerini sağlayabilmek için gemiye çıkmayı bekliyorlar.

JNG ve ITF, geçen haftaki tartışmalarda, hem küresel tedarik zincirlerini ve çevreyi hem de denizcileri riske atacağı, onların sağlığına ve refahına zarar verebileceği için mürettebat değişimindeki engellerden dolayı oluşan mevcut durumun daha fazla sürdürülemeyeceğinde mutabakata vardılar. Denizcilerin aşırı yorgunluğu(fatigue) hafife alınabilecek bir sorun olmadığından dolayı, taraflar kontratları uzatmamayı kararlaştırdılar. Fakat, hükümetlerin IMO genelgesinde belirtilen protokol çerçevesini yürürlüğe sokabilmesi için 30 günden fazla olmamak şartıyla (15 Haziran 2020’ye kadar) gerekli zamanı da tanıdılar.

Taraflar, aşağıdaki hususlarda anlaşmaya vardılar:

  1. IMO yönetmeliklerini hayata geçirmek üzere, personel değişimi için gerekli koşulların sağlanabilmesi için 15 Mayıstan itibaren 30 güne kadar sürebilecek geçiş sürecinde hükümetlere ve işverenlere destek olmak,
  2. Şirketler, finansal açıdan olanaklı ve uygulanabilir ise iş akdi sona ermiş ama çalışmaya devam eden gemiadamlarını ödüllendirmeyi değerlendirecekler.
  3. Şirketler, finansal açıdan olanaklı ve uygulanabilir ise gemiye çıkmak için bekleyen gemi adamlarına avans ücret vermeyi değerlendirecekler
  4. Bu şirketler, mümkün olduğu yerlerde gemiadamlarına aileleriyle iletişimleri için ekstra bant genişliği ve internet erişimi sağlayacaklar
  5. Personel değişimi başladığında, görevine bakılmaksınız gemide en uzun süre kalmış olan gemiadamına öncelik tanınacak ve yurda iade edilecek.

Son olarak ITF ve JNG, Bayrak Devletlerini, P&I Kuruluşlarını, Operatörleri ve Kiracılarını, bu genelgedeki hususlar haziranın ortasına kadar hayata geçirilemezse, bunun gemiadamlarında yaratacağı olumsuz etkilerinin deniz ticaretinde de olumsuz sonuçlar doğuracağı konusunda uyarıyorlar.
Jacqueline Smith, ITF Denizcilik Koordinatörü
Francesco Gargiulo, JNG Joint Secretary & IMEC CEO