ITF ve ICS’den Ortak 1 Mayıs Kararı

Bilindiği üzere, 1 Mayıs dünyanın birçok ülkesinde dünya üretimini gerçekleştiren işçilere atfen resmen tanınmakta ve kutlanmaktadır. Bu yıl ITF ve ICS (Uluslararası Deniz Ticaret Odası) dünyadaki tüm gemiadamlarına 1 Mayıs’ta yerel saat ile saat 12’de gemi düdüklerini çalma çağrısında bulundu.

ICS ve ITF küresel ticaretin görünmez kahramanları olan 1,6 milyon gemiadamına bu dayanışmanın gösterilmesinin önemini vurguluyorlar. Gemiadamları sadece bugünkü korona günlerinde değil, her zaman tıbbi malzemeler gibi hayati ihtiyaçları da dâhil olmak üzere tüm dünyanın ihtiyaçlarını karşılayan tedarik zincirinin kritik öğeleridirler.  Elbette gemiler düdük çalmadan önce seyir güvenliği açısından yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için gerekli kontrolleri yapmalıdırlar.

ICS Genel Sekreteri Guy Platten şunları ifade etti: “Gemiadamlarımız küresel ticaretin görünmez kahramanlarıdır. Ülkelerimizin ihtiyaç duyduğu ürünleri sağlamada gemiadamlarının nasıl önemli bir payı olduğunu unutmamalıyız. Tüm dünyanın işçilerin emeğinin hakkını teslim ettiği 1 Mayıs’ta, gemi düdüklerinin öttürülmesi gemiadamlarının fedakârlığını hatırlatmanın ideal bir yolu. Gemiadamları denizdeki kahramanlardır.”

ITF Genel Sekreteri Stephen Cotton ise şunları söyledi: “ITF 1 Mayıs’ta uluslararası dayanışmanın bir ifadesi olarak gemi düdüklerinin öttürülmesi çağrısını memnuniyetle karşılıyor. Çünkü özellikle kriz zamanlarında temel ihtiyaçların karşılanmasında gemiadamlarının tüm dünya için ne kadar kritik bir rol oynadığına da işaret edilmiş oluyor. Hükümetler bunu, içinden geçtiğimiz şu zor zamanlarda, personel değişikliği ve gemiadamlarının serbest dolaşımı için gerekli adımların atılması doğrultusunda harekete geçme çağrısı olarak görmeliler.”

ITF ve ICS’nin hükümetlerden talepleri şunlar:

  1. Bazı havalimanlarının özel olarak gemiadamlarının yurda iadeleri için tahsis edilmesi
  2. Kovid-19 salgını süresince uygulanan ulusal kısıtlamalardan muaf tutulması için denizciliğin kilit meslek olarak yeniden tanımlanması
  3. Konu hakkında acil tedbirlerin alınarak tedarik zincirinin sürekliliğin sağlamasındaki sorumluluklarının yerine getirilmesi.

 

Ayrıca, ICS ve ITF gemiadamlarına ve yerel otoritelere yardımcı olmak için çeşitli yazı şablonları hazırladı. Şirketler, özellikle seyahat sınırlamaları ile ilgili karşılaştıkları sorunları çözmekte bu yazıları kullanabilirler. Buradan bu şablonlara ulaşılabilir.