Covid-19 Hakkında

Covid-19 salgınının denizcilikte yarattığı problemlerle ilgili DAD-DER’in açıklamasını yayınlıyoruz. Ekte konuyla ilgili alınması gereken tedbirlere dair ITF’in dokümantasyonlarını bulabilirsiniz.

Değerli Denizci Dostlar,

Dünya çapında birikmiş büyük bir ekonomik krize Covid-19 virüsü gölgesi altında girmiş bulunuyoruz.  Korkarım önümüzde bizleri zor günler bekliyor.

Covid-19 salgını tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor ve her gün daha fazla sayıda ülke, salgının yayılmasını yavaşlatmak ve zaman kazanabilmek amacıyla seyahat sınırlaması dahil olmak üzere biz denizcilerin çalışma koşullarını zorlaştıran bir dizi önlemi uygulamaya geçiriyor. Filipinler ve Ukrayna gibi denizcilik sektörüne ciddi oranlarda istihdam sağlayan ülkelerin yanı sıra Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülke sınırlarını kapatmış durumda. Personel değişiminin gerçekleştirilebilmesinin fiilen çok zorlaştığı bir döneme girmiş bulunuyoruz.

Denizcilik sektörü bir bütün olarak yaşamsal ham madde ve ürün akışının sürdürülebilmesi için elbirliği ile çalışmaktadır. Sektörü oluşturan sosyal taraflar (işçi ile işveren) arasındaki ilişkilere dair kimi güncellemeler yapılması bağlamında da görüşmeler yoğun biçimde yürütülmektedir. ITF, bayrak devletleri ile yürütülen görüşmelerde bayrak devletlerinin büyük çoğunluğunun, MLC’nin gemide çalışma sürelerinin düzenlendiği Reg. 2.5 Standart A2.5.1 paragraf 2(b) gibi hükümleri açısından istisna yayınlamak üzere olduklarını bildirmiştir.

Personel değişimi hususunda çıkabilecek sorunlar bakımından ITF, 16 Nisan 2020 tarihi öncesinde süresi biten iş akitlerinin bir aya kadar uzatılabilmesine olanak sağlanmasına karar verildiğini açıklamıştır. ITF, bu süre içinde ITF Sözleşmeleri ve MLC hükümlerinde yer alan +/-1 ay opsiyon ve/veya maksimum süreler aşılmış olsa dahi itiraz edilmeyeceğini beyan etmiş bulunmaktadır ve yurda iade ile ilgili oluşabilecek tüm vakaların sosyal taraflar arasında vaka bazında değerlendirilmesi ve elden geldiğince uyum içinde çözülmeye çalışılmasını tavsiye etmektedir.

İçinde bulunduğumuz koşullar ülkemiz kanunları çerçevesinde olağanüstü ve elde olmayan (mücbir) sebepler kapsamında değerlendirilmek durumundadır.

Tüm Denizcilere Allah Selamet Versin

 

URAL ÇAĞIRICI

DAD-DER Başkanı

Covid-19 Coronavirus Update Ics Guidance

Handbook for public health