Şiddet ve Tacizden Uzak Bir Çalışma Hayatı İçin 190 Sayılı Sözleşmeyi İmzalayın

1. ILO 190 Sayılı Sözleşme Nedir?

İşçiler, sendikalar, hükümetler ve işverenler 2019 Haziranında kabul edilen şiddet ve tacize dair 190 sayılı yeni ILO Sözleşmesi ile tarih yazdılar. 190 sayılı sözleşme, işyerinde şiddet ve tacize son vermek için net bir çerçeve belirleyen ilk uluslararası çalışma standardıdır. Saygınlık ve onur hakkı, şiddet ve tacizden uzak çalışma hakkı evrensel bir insan hakkıdır. Bu haklar artık uluslararası bir antlaşmada açık bir şekilde dile getirilmiştir.

2. ILO 190 Sayılı Sözleşme Taşımacılık İşçileri İçin Neden Önemlidir?

Şiddet ve taciz tüm taşımacılık işçileri için önemli bir konudur. 190 sayılı sözleşmede, taşımacılık sektörü şiddet ve tacize daha açık olan bir sektör olarak tanımlanır. ILO şiddete en çok maruz kalan işçilerle ilgili mevzuatta pek çok yasal boşluk bulmuştur. 190 sayılı sözleşmede bu eksikliklerin giderilmesi amaçlanmaktadır.

3. Hükümetler 190 Sayılı Sözleşmeyi İmzaladığında Ne Olacak?

190 sayılı sözleşmeyi imzalayan hükümetlerden, çalışma yaşamında şiddet ve tacizi engellemek için gerekli siyasi tedbirlerin ve yasal düzenlemelerin devreye sokulması istenecektir.

4. ILO 190 Sayılı Sözleşmenin İçeriği Nedir?

Bilindiği üzere, şiddet ve taciz arasındaki çizgi genellikle bulanıktır. Bu durum, sübjektif yorumlara yol açabilir. 190 sayılı sözleşme ise pratik bir yaklaşım benimser. Şiddet ve tacizi, “fiziksel, psikolojik, cinsel veya ekonomik zarar vermeyi hedefleyen ya da bu zararlarla sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel bir dizi kabul edilemez davranış ve uygulama” olarak tanımlar. Aynı zamanda bu sözleşme, cinsiyete dayalı taciz ve şiddetin özgüllüklerini tanımlar ve ayırt eder. 190 sayılı sözleşme çalışma yaşamının fiziksel işyerinin ötesine geçtiğini açıkça ortaya koyar. Aynı zamanda çalışma yaşamının işe gidip gelme, sağlık tesisleri ve işle ilgili iletişim ve ulaştırma gibi alanları da kapsadığını belirtir. Ayrıca, aile içi şiddetin çalışma hayatındaki etkilerini azaltmak için de harekete geçilmesi gerekiyor.

5. ILO 190 Sayılı Sözleşme Hiç Kimseyi Dışlamaz

190 sayılı sözleşme, iş arayanlar, gönüllüler, stajyerler ve çıraklar da dâhil olmak üzere, sözleşme durumlarına bakılmaksızın tüm çalışanları kapsamaktadır. Bu kapsam, kamu ve özel sektör ile kayıtlı ve kayıt dışı ekonomi için de geçerlidir. Aynı zamanda müşteriler, bir hizmetten yararlananlar veya hizmet sunanlar gibi üçüncü şahısların  dâhil olduğu şiddet ve tacizi de göz önünde bulundurur.

6. ILO 190 Sayılı Sözleşmenin Taşımacılık Sendikaları için Anlamı Nedir?

190 sayılı sözleşme, sendikalar ve diğer ilgili taraflar için çalışma yaşamında şiddet ve tacizin üzerine gitmeye bir dayanak oluşturur. İşçiler ve işçi sendikaları, sözleşmenin onaylandığını ve yerel yasaların bir parçası haline geldiğini garantiye almakta önemli bir rol oynar.

7.  ILO 190 Sayılı Sözleşme Taşımacılık Sektöründeki Kadınlar İçin Neden Önemlidir?

ITF Kadın Komitesi taşımacılık sektöründeki çalışmalarında iki temel önceliğe odaklanır:

  • Kadın taşımacılık işçilerine karşı şiddete son verilmesi
  • Cinsiyete dayalı mesleki ayrımcılığa son verilmesi

190 sayılı sözleşme, cinsiyete dayalı şiddetin ve tacizin kadınları ve kızları orantısız şekilde etkilediğini beyan eder. Cinsiyet klişeleri, çoklu ve kesişen ayrımcılık biçimleri ve cinsiyete dayalı eşitsiz güç ilişkileri de dâhil olmak üzere risk faktörleriyle ve bunun altında yatan nedenlerle mücadele, çalışma yaşamında şiddet ve tacize son vermek için esastır.

8.    Sendikalar Ne Yapabilir?

  • 190 sayılı sözleşmeyi desteklemek için üyelerinizi harekete geçirin, eğitin ve örgütleyin.
  • Sözleşmenin onaylanması için ulusal ve uluslararası ölçekte kampanyalar düzenleyin.
  • Hükümetlere sözleşmenin yerel yasaların bir parçası olması için baskı yapın.
  • İş sözleşmelerinin 190 sayılı sözleşmenin diliyle uyumlu olması için işverenlerle müzakere yürütün.
  • Çalışma yaşamında şiddet ve tacize son vermek için üyelerinizi bu konuda aktive edin.