8 Mart Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü

Yüz seneyi aşkın bir süreden beri 8 Martlar Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanıyor.  Emekçi kadınlar her 8 Martta dünyanın her yerinde taleplerini dillendirmek üzere alanlara çıkıyorlar. Eşit işe eşit ücret, cinsel tacize ve şiddete hayır, eşitsizliğe son gibi taleplerini haykırıyorlar.

ITF: “Kadına yönelik şiddete karşı mücadele zamanı”

“Kadınların eşitliği bekleyemez, şimdi cinsel tacize karşı mücadele zamanı” diyen ITF, 2020 yılında 8 Mart Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle işyerinde şiddete ve tacize son vermeye yönelik kampanyasına destek çağrısında bulundu. ITF Kadın Komitesi Başkanı Diana Holland, ITF’e bağlı tüm sendikaları da kampanyaya katılmaya çağırarak, “Gerçek şu ki, dünya genelinde taşımacılık işkolundaki kadın işçiler, orantısız bir şekilde cinsel taciz ve saldırılar da dâhil olmak üzere cinsiyete dayalı şiddete maruz kalıyorlar. Milyonlarca kadın işçi, taciz ve şiddetin gündelik hayatın bir gerçeği haline geldiği düşmanca ve caydırıcı çalışma ortamlarıyla, işyerleriyle karşı karşıya.” dedi.

Uzun yıllardır ITF ve ITF’e bağlı sendikalar tarafından, kadınların çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik kampanyalar yürütülüyor. Emekçi kadınların mücadele günü olan 8 Martta, bir kez daha adaletsizliğe, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik istismar, ayrımcılık, şiddet ve tacize karşı dünya genelinde protestolar düzenlenecek. 8 Martta ITF’e bağlı sendikalar, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, cinsel tacize, mesleki ayrımcılığa son verilmesi taleplerini dile getirecek. Protestolarda hükümetlerin, işyerlerinde şiddet ve tacizi önlemeyi amaçlayan 190 sayılı ILO sözleşmesini imzalaması öne çıkarılacak.

ILO tarafından 2019 Haziranında onaylanan 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi işyerlerindeki şiddet ve tacizin önlenmesini amaçlıyor. Şiddet ve tacizin insan haklarını ihlal eden bir tehdit olduğunun vurgulandığı sözleşmede, çalışma hayatındaki şiddet ve tacize karşı uluslararası standartlar oluşturuldu. Hükümetler bu sözleşmeyi imzaladıklarında şiddete ve tacize sıfır toleranslı bir çalışma ortamı sağlamakla yükümlü olacak. ILO oluşturulan standartların hayata geçirilebilmesi için, sözleşmenin hükümetler tarafından onaylanmasını, ulusal kanunlar, önleme sistemleri ve doğabilecek haksızlıkları gidermek üzere etkili önlemler alınarak uygulanmasını istiyor.

Elbette kadınların çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirecek yasaların kabul ettirilmesi ve uygulanmasında sendikalara önemli görevler düşüyor. Emekçi kadınlar sendikalarını güçlendirdikçe, sendikal mücadele kadınları güçlendirdikçe emekçi kadınların sorunlarının çözümünde yol alınacaktır.

8March2020