Sayılarla ITF’in 2018 FOC Kampanyası

Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu International Transport Workers’ Federation (ITF), 60 yıldan uzun bir zamandır kendisine bağlı denizci ve liman işçileri sendikası yoluyla FOC’ye karşı bir kampanya başlatmıştır. Bu kampanyanın amacı, gemi adamalarının sendikal örgütlülüklerini yükselterek çalışma ve yaşam koşullarını kabul edilebilir standartlara ulaştırmak ve örgütlü gücü ile dünya çapında dayanışmayı artırmaktır.

Her yıl çok sayıda gemi ITF müfettişleri tarafından denetlenmekte. 2018 yılında 136 ITF müfettişi tarafından 56 ülke ve 119 limanda 10, 509 denetim gerçekleştirildi. Bu denetimlerde 38 milyon dolara yakın tutarda ödenmeyen maaşın gemiadamlarına ödenmesi sağlandı. Denetimlerde en başta gelen sorun ise Toplu iş sözleşmesi. Tespit edilen sorunların %40’ından fazlası toplu sözleşme kapsamında. Bunu sırasıyla ödenmemiş ücretler, iş sözleşmesi ihlalleri, uluslararası standartlara uyulmaması ve sağlıkla ilgili sorunlar takip ediyor.

2018-ITF-Inspections