1 Mayıs Türkiye’de ve Dünyada Coşkuyla Kutlandı

İşçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında yürüyüş ve mitinglerle kutlandı. Filipinlerden Almanya’ya, Cezayir’den Nijerya’ya kadar dünyanın her yerinde emekçilerin talepleri ortaktı. Gelir dağılımındaki adaletsizliğin ortadan kaldırılması, yüksek ücretler, herkese iş, güvenceli çalışma, adalet, özgürlük ve barış… 1886’da Amerikalı işçilerin 8 saatlik işgünü için başlattıkları mücadele ile 1 Mayıs doğmuştu. İşçilerin sorunları aradan geçen zaman içinde çözülmek bir yana çeşitlenip daha da ağırlaştı. Bu yüzden tüm dünyada işçiler 1 Mayıs’ı taleplerini dile getirdikleri bir platform olarak kullanmaya devam ediyorlar.

 

Türkiye’nin onlarca kentinde yüzbinlerce işçinin meydanlara çıktığı 2019 1 Mayısına kıdem tazminatının fona devredilmesi ve zorunlu BES gibi işçi sınıfının belini daha da bükecek ekonomik saldırıların yanı sıra, her kesimi etkileyen demokratik hak ve özgürlükler öne çıktı. DİSK, KESK, TTB ve TMMOB’un öncülüğünde İstanbul 1 Mayısı Bakırköy’de gerçekleşti. Türk-İş ise Kocaeli’de kutladı 1 Mayıs işçi bayramını. Hak-İş ise Şanlıurfa’da miting düzenleme kararı almıştı. Ancak Kahramanmaraş’tan işçileri mitinge taşıyan aracın kaza yapması sonucu 5 işçinin ölümü bu mitinge gölge düşürdü.   Bu nedenle diğer illerdeki 1 Mayıs konserleri de iptal edildi.

İstanbul

İstanbul’da sendikaların 1 Mayısı Taksim’de kutlama talepleri yine kabul edilmedi. İstanbul valiliği ile yapılan görüşmeler sonuç vermeyince 1 Mayısa günler kala mitingin Bakırköy pazar alanında yapılmasına karar verildi. Marmara Forum, Dikilitaş ve E5 yan yol olmak üzere üç ayrı noktada toplanan kortejler, taleplerinin yazılı olduğu dövizler ve pankartlar taşıyarak, sloganlar atarak meydana yürüdü. Siyasi partilerden, sendikalardan ve çeşitli demokratik kitle örgütlerinden on binlerce emekçi ücretlerin erimesine, işsizliğe, ağır çalışma koşullarına ve baskılara hayır dedi. 1 Mayısta sloganlara, dövizlere ve pankartlara yansıyan işçilerin yeni ekonomi programına karşı olmalarıydı. “Kıdem Tazminatımızı Gasp Ettirmeyeceğiz”, “Yaşa Taktığınız Emeklilik Hakkımızı İstiyoruz”, “İş, Ekmek, Hürriyet, İşsizliğe Son”, “Herkese İş Güvencesi, Herkese Sendika”, “Zorunlu BES’e Hayır” dövizleri ve pankartları taşıdı sendikalar.

Yoğun katılımdan dolayı alan kısa sürede doldu taştı. DİSK korosu 1 Mayıs marşını söyledi. 1 Mayıs 1977’de ölenler başta olmak üzere, işçi sınıfının mücadelesinde yaşamını yitirenler için saygı duruşu yapıldı. DİSK, KESK, TTB ve TMMOB adına kürsüden konuşmalar yapıldı. Ortak metin okunduktan sonra miting sona erdi.

Türkiye

Türkiye’deki kitlesel mitinglerden bir diğeri de Türk-İş’in Kocaeli’de düzenlediği miting oldu. Türk-İş’e bağlı sendikaların yoğun bir katılım gösterdiği mitingde öne çıkan konu kıdem tazminatı oldu. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da konuşmasında kıdem tazminatını öne çıkardı ve “Kıdem ile ilgili olumsuz bir çalışma yapmayın.” dedi.

İzmir’de Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen 1 Mayıs mitingine de onbinlerce emekçi katıldı. Sosyal haklara dönük saldırılara karşı tepki burada da oldukça güçlüydü. İşçi marşlarının okunduğu, Kardeş Türküler’in sahne aldığı İzmir 1 Mayısında da coşku hakimdi.

Ankara’dan Adana’ya Bursa’dan Zonguldak’a Türkiye’nin her yerinde 1 Mayıs coşkuyla kutlandı. Talepler dile getirildi. Emekçiler sosyal haklara dönük saldırılara karşı sessiz kalmayacağız dediler.

Dünya

Dünyanın farklı ülkelerinde de işçiler düşük ücretlere, ağır çalışma koşullarına ve güvencesiz çalışmaya karşı sokaklara çıktılar. Tayvanlı işçiler yağmur altında gerçekleştirdikleri yürüyüşte uzun çalışma saatlerine karşı “daha fazla tatil daha fazla sosyal güvence” sloganları attılar. Bangladeş’te tekstil işçileri “cinsiyet ayrımcılığına” son diye haykırdılar ve ücretli hamilelik izni talep ettiler. Fransa’da ise 1 Mayıs’a Sarı Yelekliler damgasını bastı. Macron’un emekçilerin haklarını tırpanlayan yasa tasarılarına karşı çıkan emekçilere polis saldırdı. Dünyanın en kitlesel 1 Mayıslarını kutlandığı ülkelerinden biri olan Endonezya’da işçiler daha yüksek ücret sloganları ile yürüdüler.1M2019-Bangladesh