Avrupa’da “Fair Transport” Kampanyası

Avrupa ülkelerindeki ETF’ye bağlı taşımacılık sendikaları adil “taşımacılık” sloganıyla bir kampanya başlattılar. 22-26 Mart tarihleri arasında Avrupa’nın çeşitli kentlerinde taşımacılık sektöründe çalışan işçilerin sorunlarını gündeme getirmek ve bu konuda geriye gidiş anlamına gelen uygulamaları protesto etmek için eylemler düzenlendi. 27 Mart tarihinde ise Brüksel’de kitlesel bir yürüyüş ile kampanya finali gerçekleştirildi.

Havada, karada ve denizde olmak üzere Avrupa’da 10 milyondan fazla işçi taşımacılık sektöründe çalışıyor.  Taşımacılık sektörüne dönük yeni düzenlemeler hem bu çalışanları hem de diğer herkesi olumsuz etkiliyor. 10 milyondan fazla işçinin çalışma ve yaşam koşulları daha kötüye gidecek. ETF işverenlerin saldırılarını durdurmak ve işçilerin aleyhine yasal düzenlemeler yapan siyasetçileri ve kurumları protesto etmek için kampanya kapsamında basın açıklamaları, toplantılar, yürüyüşler gerçekleştirdiler.

ETF başkanı Frank Moreels şu açıklamalarda bulundu: “Patronlar maaşları ve çalışma standartlarını aşağı çekmek için farklı ülkelerden ve sektörlerden işçileri bölmeye çalışıyorlar. Birçok hükümet bunlara gözlerini kapamış durumda ve AB de taşımacılık işçilerini bu saldırılara ve sömürüye karşı korumak için çok az şey yapıyor. Bunun sonucu işten atmalar, tehlikeli şartlar, düşük ücretler ve güvencesiz çalışma oluyor. Tüm Avrupa’da aynı hikâye, bu durum siyasal öfkenin ve popülizmin zeminini döşüyor. Biz bu eylemlerimizle Avrupa’ya güçlü bir mesaj vermek istiyoruz. Daha iyisin yapmalılar. ”

Avrupa Birliği’nden talep edilenler şunlar:

  • Daha sosyal bir Avrupa
  • Herkese güvenilir, ucuz toplu taşıma hakkı
  • İşyerlerinde kadına şiddete karşı önlemler ve yaptırımlar
  • Taşımacılıkta otomasyona insancıl bir yaklaşım

 

Kampanya hakkında daha ayrıntılı bilgi ve haberlere https://www.fairtransporteurope.eu/ adresinden ulaşabilirsiniz.