ITUC ve ETUC ILO Toplantısını Boykot Etti

Bu yıl 10.’su düzenlenen ILO Avrupa Bölge Toplantısına Türkiye ev sahipliği yapıyor. 2 Ekimde başlayan toplantı 5 Ekimde sona erecek. Avrupa Bölge Toplantısına 51 ülkeden hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin katılması bekleniyordu.  Ancak bu sene İstanbul’da yapılan toplantıya işçi sendikalarının boykotu damgasını bastı. ITUC ve ETUC toplantıya katılmayacaklarını daha önceden açıklamıştı. 51 ülkeden sadece 4’ünden işçi temsilcileri İstanbul’a geldi.   Türkiye’den Türk İş, Hak-İş, Memur-Sen ve Kamu-Sen toplantıya katılırken, DİSK ve KESK ise toplantıyı boykot ettiler.

ILO toplantısında yapılan konuşmalarda parlak bir tablo çizilse de gerçeklik farklı. Çalışma koşulları giderek geriye gitmekte ve bunun temel sebeplerinden birisi sendikaların zayıflığıdır. Bu da sendikalar ve sendikalaşmak isteyen işçiler üzerindeki çok yönlü baskılardan kaynaklanmaktadır. Şu anda çok sayıda işyerinde sadece sendikalı olmak istedikleri için işten atılan sayısız işçi var.  Nitekim ITF’in de içerisinde yer aldığı ITUC ve ETUC işçi haklarına yönelik bu saldırılardan ve anti demokratik uygulamalardan dolayı toplantıyı boykot ettiler. ILO’ya açık bir mektup yazan ITUC ve ETUC şunları ifade etti:

“Örgütlenme özgürlüğü temelindeki haklara adanarak kurulan ILO’nun işçilerin çok ağır insan hakları ve çalışma hakları ihlallerine uğradığı, işverenlerin ve yöneticilerin mülklerinin ve ticari kaynaklarının herhangi bir hukukun üstünlüğü kuralına başvurulmaksızın kaybetme riskinin olduğu bir ülkede konferans düzenleyecek olmasından dolayı hayal kırıklığına uğramış durumdayız. “

“Etkinliğe ev sahipliği yapan ülkedeki bazı işçi temsilcilerinin örgütlenme ve ifade özgürlüğü hakkının tanınmadığı ve devam eden geniş kapsamlı bir mağduriyet yaşadığı bir bağlamda, ILO Bölge Toplantısı tam da bahse konu hükümetin şok edici fiillerini etkili bir şekilde ele alamaz çünkü toplantı sırasında gerçek duruma uymayan bir kibarlık sergilenecek.”

“Bazı yerel sendikalar Bölge Toplantısı öncesinde, toplantı sırasında ve sonrasında özgürce konuşamayacak ve bu aynı durumun işçi dünyası liderleri için de geçerli olduğunu düşünüyoruz.   Esasen, Türkiye’deki sendika yöneticileri AB ülkelerine sığınmaya zorlanıyor.  Hukukun üstünlüğüne, demokratik hak ve özgürlüklere dönülerek ve keyfi bir şekilde ihraç edilen ve tutuklanan işçilere adalet sağlanarak, sendikal ve işçi haklarına yönelik süre giden ve koordineli saldırılara son verilerek ülkede bir değişiklik olabileceğini ümit etmiştik. Ancak,   işçi ve işveren haklarına yönelik son derece ağır ihlallerin devam etmesi nedeniyle ITUC ve ETUC üye sendikaları Avrupa Bölge Toplantısına katılmayacak.   Toplantıya katılamamayı seçen hükümet ve işverenlere de teşekkür ediyoruz, ILO’dan bu koşullarda gerekli politik meşruiyeti eksik kalacak olan İşçi Grubunu oluşturmamasını istiyoruz. Ayrıca, bu koşullar altında böylesi bir Konferans’tan çıkacak sonuçlarla birlikte anılamayız.”