Panama Belgeleri Hakkında

 

Mossack Fonseca adlı hukuk firmasına ait belgelerin sızmasıyla birlikte, çok sayıda işadamı, sporcu, sanatçı vb ismin vergi kaçırmak, kara para aklamak vb için Panama’da paravan şirketler kurdukları ortaya çıktı. Birçok denizcilik firması da çeşitli sebeplerle ulusal yasaların getirdiği zorunluluklardan kurtulmak için benzer yollara başvurduğu için konu denizcilik sektörünü ve gemi adamlarını da ilgilendiriyor.

ITF Genel Sekreteri Stephen Cotton konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “ Kara para aklama, terör örgütlerini finanse etme ve vergi kaçırmak kesinlikle kabul edilemez uygulamalardır. Bu anlayış, ITF olarak taşımacılık işçileri arasında bizim de tüm dünyada çalışmasını yürüttüğümüz, küresel sendikal hareketin sosyal ve ekonomik adalet ajandasıyla uyuşmaz.”

Bu açgözlülüğe karşı mücadele etme çağrısı yapan Cotton şöyle devam etti: “Mesela 1948 yılında ITF’in başlattığı FOC kampanyasını ele alalım. Bir geminin FOC bandıralı olması da, gemi donatanı bir ülkedeyken bayrağı başka bir ülke olduğu için vergi kaçırma sistemidir aslında. Panama, FOC bayrağı olarak ki dünyanın n büyüğü, belgelerde adı geçen birçok İngiliz bölgesi gibi aslında bir vergi cennetidir. Peki, bunun bedelini kim ödüyor? Ucuz işgücü sömürüsüne izin veren bir sistemin merhametine kaldıkları için kötü koşullara ve düşük maaşlara maruz kalan gemiadamları!”

Panama belgeleriyle, ITF’in FOC kampanyasının önemi farklı boyutlarıyla tüm dünyanın gündemine taşınmış oldu. ITF’in FOC (Elverişli Bayrak) Kampanyası iki temel unsuru bulunmaktadır:

• Kampanyanın siyasi ayağında ITF, bir geminin sahibinin, işletmecisinin, çalışanlarının milliyeti veya ikamet yeri ile geminin taşıdığı bayrak arasında “gerçek bir bağ” oluşturulması için mücadele ediliyor. Bu bağın küresel anlamda elde edilmesini sağlayarak elverişli bayrak sistemini bertaraf etmek hedefleniyor.
• Kampanyanın endüstriyel ayağında, hangi milletten olurlarsa olsunlar elverişli bayrak gemilerinde çalışan tüm gemiadamlarının, işverenleri tarafından sömürülmeden, kabul edilebilir asgari ücretler ve sosyal standartlar altında çalışmaları için mücadele ediliyor.
ITF’in açıklamasının tam metni için tıklayınız