1 Mayıs’ta İşçiler Her Yerde Alanlardaydı

1 Mayıs Türkiye’nin pek çok yerinde coşkuyla kutlandı. Tüm 1 Mayıs alanlarında emekçiler taleplerini dile getirdiler. İstanbul’dan İzmir’e, Ankara’dan Hatay’a, Adana’dan, Bursa’ya onlarca kentte işçi kitleleri, OHAL uygulamalarına, sendikal ve siyasal yasaklara, savaşlara, düşük ücretlere, taşeron çalışmaya, ağır çalışma koşullarına, kadına yönelik şiddete hayır dediler.

İstanbul’da son yılların en kalabalık ve coşkulu 1 Mayıs mitingi gerçekleştirildi.  Bu sene İstanbul’da 1 Mayıs’ın adresi Maltepe Meydanı oldu. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin “Demokrasi İçin, Güzel Günler İçin 1 Mayıs’a” çağrısıyla düzenlenen mitinge, Türk-İş’e bağlı sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler de katıldılar.

Sendikalar yürüyüş sırasında sendikal yasaklara, grev yasaklarına, taşeron çalıştırmaya, güvencesiz çalıştırılmaya karşı dövizler taşıdılar, sloganlar attılar. Başta inşaat işçileri olmak üzere tüm işçilerin talepleri arasında iş güvenliği önlemlerinin alınması öne çıktı. Türkiye, iş kazaları ve meslek hastalıkları bakımından dünya sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor. Her ay ortalama 150 işçi iş kazalarında ölüyor.

Üç koldan kortejlerin alana girmesinden sonra miting programı saygı duruşu ve 1 Mayıs marşıyla başladı. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB adına konuşmaların ardından Genco Erkal ve Rutkay Aziz şiirler okudu. Çeşitli sanatçıların söylediği şarkılarla halaylar çekildi. İstanbul yıllardan sonra anlamlı, coşkulu ve kitlesel bir 1 Mayıs’a ev sahipliği yaptı.

Türkiye’nin diğer illeri de benzer taleplerle 1 Mayıs alanlarına akan işçilere ev sahipliği yaptı. Taşeron çalışma, iş kazaları ve demokrasiye yönelik talepler btün mitinglerin ortak yanı oldu.