Terk Edilmiş Gemiadamları İçin Zorunlu Sigorta

Bazı gemi sahipleri, gemilerinde çalışan mürettebat ile ilgili sorumluluklarını ciddiye almamaktadırlar. Bunun sonucu olarak gemiadamları evlerinden uzakta bazen aylarca ücretlerini alamadan, yakıtsız, kumanyasız ve susuz kaderlerine terk edilmektedir. Bu bakımdan, terk edilen gemilerdeki gemiadamlarının haklarını korumak üzere MLC zorunlu sigortasının 18 Ocak 2017 itibariyle devreye girmesi önemli bir gelişme.

Ekonominin yükseliş çizgisine girdiği dönemlerde terk edilen gemi vakalarında düşüş yaşanıyor. Ancak ekonomik gidişatın kötüye gittiği,  dolayısıyla navlun fiyatlarının düşüp kimi şirketlerin dar boğaza girerek iflas ettiği dönemlerde terk vakalarının sayısı da giderek artar.  Bu bakımdan önümüzdeki süreçte daha çok geminin terk edileceğini söylemek yanlış olmaz.

Bununla birlikte, terk edilme vakaları yalnızca ekonomik sebeplere dayanmıyor. Bunu bir işletme tarzı olarak benimsemiş, hiçbir sorumluluğu yerine getirmeden para kazanma peşinde olan gemi sahipleri de mevcut. Gemiler, bazen armatör mali sıkıntılar yaşadığı için bazen de borçlarını ve personelin maaşlarını ödemeden daha fazla kazanç elde ettiği için terk ediliyor. Bu, genellikle yaşlı ve vadesini doldurmuş gemiler için geçerli; kimi vakalarda geminin personele ve diğer alacaklılara olan borcu geminin değerinin üzerine çıkıyor.

 ITF terk edilmiş gemiadamları için ne yapıyor?

ITF, gemiadamlarının ödenmemiş maaşları, ülkelerine iadesi ve gemide kaldıkları sürece yaşamlarını idame ettirebilmeleri için gerekli ihtiyaçlar konusunda armatörlerin ve bayrak devletlerinin sorumluluklarını yerine getirmesi için uzun zamandan beri yoğun çaba gösteriyor. Nihayetinde ITF’in bu çabası sonuç verdi ve MLC ile birlikte, terk edilmek gibi bir talihsizlik yaşayan gemiadamları için can simidi olacak zorunlu bir sigorta sistemi yürürlüğe girdi.

MLC ne getiriyor?

MLC’ye göre, geminin terk edilmesi durumunda gemiadamlarının haklarını almalarına destek olmak üzere armatörün gemiyi sigortalattırması gerekiyor. MLC’nin yürürlükte olduğu bayrağa sahip gemilerin MLC sertifikasına sahip olması zorunlu. MLC’nin geçerli olduğu ülkeleri  buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Gemi terk edildiğinde gemi adamı doğrudan sigorta şirketi ile temasa geçebilir veya bu konuda ITF’ten destek alabilir. Sigorta 4 aya kadar gemiadamının maaşını ve diğer hak edişlerini karşılayabiliyor. Dolayısıyla çok gecikmeden gerekli işlemlerin başlatılması önemli.

Geminiz terk edilirse ne yapmalısınız?

Terk edildiğiniz yerde ülkenizin konsolosluğu varsa irtibata geçin ve yardım talebinde bulunun. Anasayfamızdan ulaşabileceğiniz irtibat numaralarıyla ITF’e müracaat edin. Bir geminin terk edildiği bilgisi ITF’e ulaştığında vaka online veritabanına işlenerek burada sorun hakkında bilgiler toplanıyor. Böylece sorunun araştırılması ve çözüme ortak olmaları için bayrak devletlerine ve ilgili diğer yetkililere basınç uygulanıyor. Bu veritabanını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

http://www.ilo.org/dyn/seafarers/seafarersbrowse.home

Yakın bir limanda ITF Enspektörü varsa gemiyi ziyaret ederek izlenecek yol hakkında size tavsiye ve destek verebilir. Kimi zaman geminin tutuklanmasını sağlayarak alacaklı olduğunuz maaşların size ödenmesi için yardım edebilir. Yakınlarda bir ITF Enspektörü yoksa ITF Londra merkezi şirketinizle temas kurarak ve bayrak devletinize basınç uygulayarak size yardımcı olabilir. Yerel sendikalar ve sosyal yardım kuruluşları da yardım ve destek imkânı sunabilirler.